logo Reitsema Consultancy

Advisering en ondersteuning in zorg, welzijn en onderwijs.

Wanneer bellen?

Waarvoor kunt u bij Reitsema Consultancy terecht?   Bijvoorbeeld voor adviestrajecten, beleidsondersteuning, trainingen, coordinerende taken, projecten, organisatie van bijeenkomsten en workshops.  Kenmerkend voor Lies is haar veelzijdigheid en flexibiliteit.  Haar klanten zijn zorg- en welzijnsinstellingen, woningcorporaties, zorgondernemers, gemeenten en onderwijsorganisaties.

Lies Reitsema

Lies werkt vanuit  haar deskundigheid, inhoudelijke kennis, netwerk en management- en beleidservaring in zorg, welzijn en onderwijs. Haar focus ligt op innovatie en kleinschaligheid.
Ze heeft dertig jaar werkervaring bij non-profit organisaties in het noorden en voerde met succes opdrachten uit voor zorginstellingen, welzijnsorganisaties, zorgondernemers en onderwijs. Kenmerkend is haar brede inzetbaarheid en plezier in nieuwe ervaringen.
Ze combineert een analytische, zakelijke aanpak met inlevingsvermogen en levenservaring. Klanten waarderen haar deskundigheid, betrokkenheid, flexibiliteit en snelheid van werken.

Lies Reitsema

Projecten en opdrachten

Coordinatie en organisatie

Lies is sterk in organiseren en coordineren. Ze is enthousiast in het oppakken van nieuwe werkzaamheden, kan goed samenwerken met collega’s en is snel en doortastend. Ze werkte bijvoorbeeld geruime tijd als coordinator mantelzorg bij een provinciale welzijnsorganisatie waar ze voorlichtingsbijeenkomsten organiseerde, nieuwsbrieven schreef, beleidsmatige taken uitvoerde voor de stichting en de financiele administratie verzorgde. Lies organiseert met regelmaat workshops, scholingen, congressen en netwerkdagen. Dat doet ze vanuit haar eigen bedrijf en ook voor andere organisaties met name in de zorg.  Ze stelt programma’s samen, zoekt sprekers, zorgt voor  locaties, regelt de publiciteit, informeert deelnemers. Ze benut daarvoor haar uitgebreide netwerk.

Wooninitiatieven

Lies werkt als adviseur voor particuliere woonprojecten voor mensen met beperkingen. Ze ondersteunt initiatiefnemers van nieuwe projecten en adviseert bestaande wooninitiatieven. In de afgelopen jaren voerde zij opdrachten uit bij een tiental ouderinitiatieven en organiseerde studiedagen en netwerkbijeenkomsten. Bij zorginstellingen verzorgde ze workshops en expertisebijeenkomsten over kleinschaligheid en eigen regie. Lies heeft grondige kennis van de wereld PGB’s, ZZP’s en zorgindicaties, in relatie tot kleinschalige zorg.

Mentorschap

Bij de Stichting Mentorschap Noord was  Lies een jaar lang actief als kwartiermaker. Ze zette de nieuwe organisatie op, organiseerde huisvesting en verzorgde fondswerving.  Ze voerde voorlichtingscampagnes om vrijwilligers te werven. Ze legde contacten met zorgorganisaties om het werk van Mentorschap Noord bekendheid te geven. Ze trainde de nieuwe mentoren en koppelde hen aan clienten. Lies was professioneel mentor voor individuele clienten. Vanuit die kennis geeft zij workshops en lezingen aan zorgverleners en familieleden over wettelijke vertegenwoordiging voor mensen met beperkingen.  

Beleidsadvisering

Soms heeft een organisatie iemand nodig om op korte termijn beleidsmatige taken uit te voeren. Ordenen en opstellen van beleidsstukken, schrijven van nota’s of jaarverslagen, uitwerking en beschrijving van nieuw beleid, analyses opstellen: het zijn zaken waar binnen de reguliere formatie niet altijd voldoende ruimte is. Lies is hiervoor snel inzetbaar en een uitstekende partner op managementniveau. Ze heeft jarenlange ervaring met deze werkzaamheden bij diverse organisaties en kan zich vlot inwerken in nieuwe materie. Ze heeft een heldere schrijfstijl. Recente opdrachten kwamen van de Rijksuniversiteit Groningen, Stichting Mentorschap Nederland, NOVO.

Samenwerken in de Driehoek

Voor goede zorg is samenwerking nodig tussen professionals, clienten en hun vertegenwoordigers. Dat vereist inzicht in de relaties tussen deze drie groepen. Lies verzorgt trainingen aan teams van zorginstellingen over deze samenwerking. Ook ondersteunt ze familieleden en clientenraden bij dit onderwerp.  Haar werkwijze is gebaseerd op de boeken  “Ouders op hun plek”  en “Driehoekskunde” van C.Egberts. Lies voerde opdrachten uit bij o.a. Olmenes, Promens Care, Sprank en bij particuliere wooninitiatieven. Regelmatig adviseert ze bij vastgelopen situaties tussen zorgprofessionals en verwanten.